Rozlicz.one

rozlicz.one no code app case study mockup screen

Aplikacja jest odpowiedzią na potrzeby działów finansowych, które potrzebują prostego narzędzia do rozliczania faktur sprzedażowych i kosztowych z kontrahentami. Oferuje przejrzysty panel dla obu stron oraz intuicyjny proces wprowadzania/rozliczania dokumentów. Dodatkowym usprawnieniem zarówno dla działów kadr jak i rozliczających są powiadomienia o statusie rozliczenia.

VIEW DEMO

Rozlicz.one

Aplikacja jest odpowiedzią na potrzeby działów finansowych, które potrzebują prostego narzędzia do rozliczania faktur sprzedażowych i kosztowych z kontrahentami. Oferuje przejrzysty panel dla obu stron oraz intuicyjny proces wprowadzania/rozliczania dokumentów. Dodatkowym usprawnieniem zarówno dla działów kadr jak i rozliczających są powiadomienia o statusie rozliczenia.

SEE IT LIVEZOBACZ APLIKACJĘ

window.innerHeight = px

scrollOffset = 100px

element.getBoundingClientRect().top = px

SCOPE
ZAKRES
analiza, UX/UI, development
TYPE
TYP
Mobile & Web
WEBSITE
ADRES WWW
rozlicz.one/demologin
100%
NO-CODE

Challenge

Wyzwanie

Działy finansowe małych i średnich firm uznają dostępne rozwiązania za zbyt skomplikowane i dlatego wykorzystują jedynie niewielką część ich funkcjonalności. Zbyt zaawansowane rozwiązania i wysokie ceny zniechęcają do korzystania z tych aplikacji. Prowadzi to do poświęcania większej liczby godzin na pracę nad obiegiem dokumentów księgowych. Wydłużony obieg dokumentów rozliczeniowych lub ich gubienie powoduje wzrost kosztów pracy. Dodatkowo kontrahenci stosują różne metody przekazywania dokumentów, co utrudnia efektywne zarządzanie rozliczeniami..

Testimonials

Opinie klientów

Solution

Rozwiązanie

Tworząc rozliczenie, skupiliśmy się na ułatwieniu przepływu dokumentów i ograniczeniu funkcjonalności do niezbędnego minimum. Kontrahent, logując się do swojego profilu, ma dostęp do dwóch form rozliczeń, a aplikacja sama dyktuje sposób dodawania dokumentów. Intuicyjna ścieżka i powiadomienia upraszczają proces i nie pozostawiają miejsca na pomyłki. Odbiorca widzi wszystkie dokumenty, które wymagają korekty lub ostatecznego rozliczenia. Dzięki panelowi głównemu użytkownik może wybrać narzędzie do priorytetyzacji zadań lub weryfikacji struktury wydatków.

ZOBACZ WIĘCEJ PROJEKTÓW